I.  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

– Nhân viên giúp việc được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng theo chuẩn Singapore, có nhân thân tốt được xác nhận bởi chính quyền.
– Bảo hành toàn bộ ca làm nếu ca làm bị đánh giá 1-2*.
– Giám sát kiểm tra định kỳ 1 lần/quý với những hợp đồng định kỳ từ 4 tháng trở lên.

II.  ỔN ĐỊNH NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC

– Giữ Nhân viên giúp việc cố định làm tại nhà Quý khách, chỉ thay đổi khi Nhân viên nghỉ do ốm, do lý do cá nhân, chuyển đổi vị trí công việc.
– Để đảm bảo việc này, Quý khách vui lòng xác nhận và thanh toán hợp đồng gia hạn trước 15 ngày so với thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc, tránh trường hợp Khách hàng khác chọn mất nhân viên giúp việc.
– Đảm bảo có nhân viên giúp việc thay thế: Luôn có nhân viên thay thế khi nhân viên hiện tại nghỉ việc. Thời gian chờ tối đa: 7 ngày.
– Số lần đổi nhân viên giúp việc mới trong suốt thời gian hợp đồng: 2 lần (với hợp đồng 6 tháng) và 3 lần (với hợp đồng 12 tháng).

III.  ĐỀN BÙ TÀI SẢN HƯ HỎNG VÀ ĐỖ VỠ CỦA KHÁCH HÀNG

Hai bên sẽ thỏa thuận về giá trị tài sản và đền bù trong trường hợp đủ bằng chứng là do nhân viên làm vỡ, hỏng. Nếu một trong hai bên không thống nhất được về giá trị tài sản thì sẽ mời bên thứ ba, là cơ quan thẩm định giá tài sản để làm căn cứ ( toàn bộ chi